Vaclav Bartuška on the nature of challenges to Europe's energy security

Watch Ambassador Vaclav Bartuška, former EU Envoy in the Russia-Ukraine gas dispute lecturing on the nature of challenges to Europe's energy security. Ambassador Bartuška delivered a lecture in the Centre on June 14, 2010. Saznajte više o prirodi izazova energetskoj bezbednosti Evrope od ambasadora Vaclava Bartuške, donedavno emisara EU u sporu Rusije i Ukrajine oko isporuka gasa. Ambasador Bartuška održao je predavanje u Centru 14. juna 2010.

*9*****

Licence

icon Attribution-ShareAlike

Country(ies)

Organisation Type(s) Types