Pristupi sigurnosti i bezbednosti utemeljeni u zajednici - Izvucˇene pouke sa Kosova, iz Nepala i Bangladeša

Ovaj izveštaj identifikuje pouke relevantne za donatore i izvršne agencije koje žele da podrže pristupe bezbednosti utemeljene u zajednici.1 Isti se zasniva na radu koji su Saferworld i njegovi partneri obavili u oblasti bezbednosti u zajednici na Kosovu, u Nepalu i Bangladešu u periodu od 2010–13. godine.

Iako ne predstavlja formalnu ocenu, ovaj izveštaj sugeriše da programi bezbednosti u zajednici proizvode merljiva poboljšanja u načinima na koje same zajednice doživljavaju beđzbednost i sigurnost. Isti takođe identifikuje niz rezultata bitnih kako bi se omogućilo sposobno, odgovorno i uzvratno garantovanje bezbednosti i širi mirotvorni i državotvorni procesi. Nalazi takođe ukazuju na kritičnu ulogu građanskog društva u razvoju sektora bezbednosti i pravosuđa i na neke od mera koje su neophodne kako bi se ovim grupama pružila efektivna podrška. Izveštaj samo još više podvlači zapažanje da uspešne intervencije u domenu bezbednosti i pravosuđa treba da uključuju ne samo reforme na nivou zajednice već i one koje se vode institucionalno. Na kraju, izveštaj daje neke praktične pouke namenjene donatorima i agencijama koje žele da podržepristupe bezbednosti i sigurnosti utemeljene u zajednici u sklopu njihovog rada.

Download

Downloaded 295 times since 25 januar 2017.

Licence

icon Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Publisher

2013