Kompartmentalizacija

Kompartmentalizovana organizacija je podeljena na jasno odvojene delove koji imaju visok stepen autonomije i međusobno ne sarađuju mnogo.